Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter.
Fyll ut skjema og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt fortjener et bidrag.

Søknadsskjema (fylles ut og sendes digitalt)

 

Søknadsfrist: 14. april 2020.

Du kan lese mer om bankens gaveutdeling her.