Små og mellomstore bedrifter er ekstra sårbare for fravær, spesielt om den som blir borte sitter på spesialkompetanse. Det kan også være en belastning å tenke på sykdommen i uker og måneder mens man venter på behandling. Eika Forsikring tilbyr derfor helseforsikring gjennom Vertikal Helse.

Nesten 100 dager spart
I følge Helsedirektoratet venter vi i snitt 56 dager på time hos spesialist. I tillegg kommer tiden fra du har vært hos spesialist til du kommer inn til behandling, noe som også tar i snitt 56 dager. Denne gir en total på 112 dager med venting. Med helseforsikring venter du ifølge Vertikal Helse gjennomsnittlig 5,3 dager før du kommer til spesialist. Deretter tar det i gjennomsnitt 7,8 dager til du får behandling eller operasjon. Med andre ord, fra du får en henvisning til du får behandling for skaden din, tar det 13,1 dager. Alt i alt blir dette en forskjell på hele 98,9 dager. Dette er nesten 100 dager med venting og uvisshet som bedriften og den ansatte kunne unngått.

I praksis inneholder en helseforsikring hos Vertikal Helse flere andre gunstige betingelser også:

  • Du får en personlig medisinsk rådgiver som følger deg gjennom hele behandlingsløpet
  • Kostnader knyttet til behandling, reise og opphold dekkes når det er bestilt av Vertikal Helse
  • Inntil 10 behandlinger hos psykolog for psykiske plager
  • Døgnåpen Helsetelefon med enkle tips og råd for hele familien

Som arbeidsgiver er det godt å vite at de ansatte blir ivaretatt når de er syke. Riktig helseforsikring er dessuten et sterkt forebyggende helsetiltak som gir en tryggere, mer forutsigbar hverdag for både bedriften og de ansatte: Kortere sykefravær skåner de øvrige ansatte for overbelastning, og gir mer produksjonstid fremfor administrasjon og opplæring av vikarer.

Har dere en plan for å ivareta helsen til de ansatte?
Lurer du på hvor lønnsomt en god helseforsikring vil være for din bedrift? Snakk med din bankrådgiver, som kan hjelpe deg å sette opp regnestykket.