- Arbeidsledigheten har økt kraftig de siste to årene, og stadig flere har etterspurt en inntektsforsikring, som kan være med å dekke tapt inntekt dersom du skulle miste jobben din, forklarer John H. Fjellseth fra Eika Forsikring. Har du på forhånd valgt en forsikringssum på 10.000 kroner, vil du få 10.000 kroner utbetalt hver måned du er arbeidsledig, i inntil ett år.

- Det tar bort en del av stressfaktoren ved å stå uten jobb. Du kan leve som vanlig, trenger ikke flytte ut av huset, og kan søke nye jobber uten å ha det økonomiske hengende over deg, forklarer Fjellseth.

Holder det ikke med dagpenger?
Dagpengene fra NAV beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt i fjor (eller snittet av de tre siste årene), og utgjør omtrent 62 prosent av inntekten før skatt.

- Det tror jeg ikke alle er klar over. Om du tjener 500.000 kroner i året, vil du få rundt 312.000 kroner i dagpenger. Med andre ord en reduksjon på 188.000 kroner, forklarer Fjellseth.

Sjekk hvordan det kan slå ut:

  Lønn før arbeidsledighet
  (før skatt)
  Dagpenger som 100% arbeidsledig
  (før skatt)
  Reduksjon i kr
  per år
800.000 346.605 453.395
700.000 346.605 353.395
600.000 346.605 253.395
500.000 312.000 188.000
400.000 249.600 150.400
300.000 187.200 112.800

I tillegg beregnes det ikke dagpenger av inntekt over 6G. Det betyr at du per i dag maksimalt kan få 346.605 kroner i dagpenger.

Trygghet for to store risikoer
Inntektsforsikringen dekker også kreftsykdom. Ved ondartet kreft mottar du en større engangssum og månedlige utbetalinger frem til du totalt har mottatt 500.000 kroner.

- Hvert år rammes rundt 30.000 nordmenn av kreft. Ved å bake dette inn i inntektsforsikringen, har vi skapt et produkt som gir trygghet for to store risikoer. Forsikringen er dessuten svært rimelig for unge kunder, og det er lav terskel for å kjøpe den, avslutter John H. Fjellseth.