Er du vår nye kollega?

I HjartdalBanken har vi fokus på nærhet til kunden, tilgjengelighet og fullmakter til å handle selvstendig, slik vi mener både privat- og næringslivskunder i en lokalbank bør forvente. Har du ambisjoner, et ønske om å skape gode kundeopplevelser og være med på å videreutvikle HjartdalBanken som lokalbanken for privatkunder og småbedrifter - er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Behov for nye ansatte kan oppstå i flere av våre arbeids- og markedsområder.

Jobbe hos oss

Arbeidsområder i banken er i hovedsak:
– Personmarked PM (kreditt og bredderådgiving)
– Bedriftsmarked BM
– Kundeservice
– Administrasjon

Banken er samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling i Notodden og Kongsberg.  

Som et finanshus i miniatyr - har vi et bredt og samlet fagmiljø. Vi samarbeider med Eika og andre lokalbanker i alliansen for stadig utvikling, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Lokalbankene i Eika alliansen har et landsdekkende filialnettverk med over 200 kontorer.

Fordeler

Personlig utvikling
I HjartdalBanken gis du mulighet for personlig utvikling i et prestasjonsrettet og kundeorientert miljø.

Konkurransedyktige betingelser
Vi tilbyr konkurransedyktige betingesler med gode pensjons- og forsikeringsordninger.

Dyktige kollegaer
Du får faglig dyktige kollegaer som samarbeider godt med hverandre. Vi har respekt for hver og en, og jobber sammen for å oppnå bankens mål.

 

 

Eika Skolen

Gjennom Eika Skolen tilbyr vi våre ansatte muligheter for kompetanseheving. Dette er noen av sertifiseringsmulighetene gjennom Eika Skolen:

– AFR (autorisert finansiell rådgiver)
– Autorisert forsikringsrådgiver
– Internsertifisering 
– Salgsledere