Arbeidsoppgaver

HjartdalBanken ønsker å styrke bankens risiko-og compliancearbeid og søker derfor etter en person som har lyst til å ta et ansvar for å sikre banken en spennende fremtid.

Du vil få ansvar for at banken ivaretar alle sine lovpålagte forpliktelser gjennom å arbeide systematisk med kvalitet og internkontroll. Du har interesse for fagfeltet og søker til enhver tid de beste løsningene for å imøtekomme pålagte krav og for å redusere bankens risiko. Du forstår at du lykkes best når du kombinerer høy kompetanse og nøyaktighet, med godt samarbeid og god kommunikasjon. Som risiko- og complianceansvarlig vil du være en sentral ressurs med bred kontaktflate i banken. Du samarbeide tett med alle bankens forretningsområder og styret. Din evne til å bygge og ivareta relasjoner er viktig for oss. Risiko- og complianceansvarlig rapporterer til banksjef og styret.

 

Ansvarsområder

 • Overvåke, kontrollere og rapportere vesentlige risikoer banken står overfor
 • Administrere og videreutvikle compliance prosessene i banken
 • Kontrollere og følge opp forretningsområdene
 • Bidra til utvikling av gode prosesser for å sikre høy kvalitet i etterlevelse
 • Rapportering til bankens ledelse og styre
 • Ajourhold av policydokumenter, rutiner og retningslinjer innfor de ulike fagområdene
 • Være ansvarlig for bankens arbeid med antihvitevasking og GDPR
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Dine kvalifikasjoner

Vi søker etter en medarbeider med riktig kompetanse og innstilling. Du er har en god evne til å fremskaffe og analysere informasjon. Vi ønsker en medarbeider som er engasjert, pålitelig og har god gjennomføringsevne.

 • Du har relevant høyskoleutdanning innen økonomi/revisjon eller annen relevant utdannelse på minimum bachelornivå
 • Du har erfaring fra revisjon eller risikoområdet
 • Du har kjennskap til regelverket banken er underlagt
 • Du er god til å formidle et budskap
 • Dersom du har erfaring fra bank er det en fordel

 

Vi tilbyr

 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål
 • Faglig videreutvikling og stor frihet i egen arbeidshverdag
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger
 • Muligheten til å være med å utvikle fremtidens lokalbank
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger.
 • Gode sosiale ordninger som gunstige lånebetingelser og forsikringsordninger
 • Tilgang til ferieleilighet i Spania og Gjeving

 

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte:
Banksjef Åse Kjersti Øverdal på tlf. 40 40 09 65 eller epost: aase.kjersti.overdal@hjartdalbanken.no

Søknad og CV sendes til kristin@hjartdalbanken.no innen 25. november 2018

 

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Det forventes at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen er HjartdalBanken opptatt av at våre ansatte har høy personlig integritet og etisk atferd. Krav om å fremvise gyldig pass og original dokumentasjon ved intervju.