Navn Funksjon På valg
Bengt Halvard Odden Kommunevalgt Hjartdal 2024
Gry Fuglestveit  Kommunevalgt Notodden 2024
Harald Særsland Innskytervalgt 2022
Trond Bakken Innskytervalgt 2024
Mona Gundersen Innskytervalgt 2022
Anne Karin Bakka Hagen Innskytervalgt 2023
Eyvind Fjelle Innskytervalgt 2024
Aud Hegna Finnekåsa Innskytervalgt 2022
Terje Hegna Ansattvalgt 2024
Kristin Wåle Ansattvalgt 2023
Jan Egil Skårdal Ansattvalgt 2021
Frank Isaksen Ansattvalgt 2023
Helge Granlund Egenkapitalbeviseier 2021
Per Christian Voss Egenkapitalbeviseier 2021
Tone Gyrid Hovde Egenkapitalbeviseier 2023
Lars Haugen Egenkapitalbeviseier 2023
Varamedlemmer
Torgeir Fossli Kommunevalgt 2024
Kari Beate Holm Hovde Kommunevalgt 2024
Trine Bergestig Hegna Innskytervalgt 2021
Audun Dølen Innskytervalgt 2021
Heidi Hovde Skårnes Ansattvalgt 2022
Bernhard Hallingstad Ansattvalgt 2021
Per Langedok Fors. Egenkapitalbeviseier 2021
Anne Marie Søvde Fors. Egenkapitalbeviseier 2021

 

Valgkomite 

Lars Sune Haugen - leder

Trond Bakken
Bengt Halvard Odden
Kristin Innvær Wåle