Navn Funksjon På valg
Audun Dølen Kommunevalgt Hjartdal 2019
Gry Fuglestveit  Kommunevalgt Notodden 2019
Harald Særsland Innskytervalgt 2022
Tore Gunnar Bratsberg Innskytervalgt 2020
Mona Gundersen Innskytervalgt 2022
Anne Karin Bakka Hagen Innskytervalgt 2023
Harald K. Nisi Innskytervalgt 2020
Aud Hegna Finnekåsa Innskytervalgt 2022
Terje Hegna Ansattvalgt 2020
Kristin Wåle Ansattvalgt 2023
Jan Egil Skårdal Ansattvalgt 2021
Frank Isaksen Ansattvalgt 2023
Helge Granlund Egenkapitalbeviseier 2021
Per Christian Voss Egenkapitalbeviseier 2021
Tone Gyrid Hovde Egenkapitalbeviseier 2023
Lars Haugen Egenkapitalbeviseier 2023
Varamedlemmer
Torgeir Fossli Kommunevalgt 2019
Camilla Djupedal Krosshus Kommunevalgt 2019
Trine Bergestig Hegna Innskytervalgt 2020
Eyvind Fjelle Innskytervalgt 2020
Heidi Hovde Skårnes Ansattvalgt 2020
Bernhard Hallingstad Ansattvalgt 2022
Per Langedok Fors. Egenkapitalbeviseier 2021
Anne Marie Søvde Fors. Egenkapitalbeviseier 2021