Navn Funksjon På valg
Audun Dølen Kommunevalgt Hjartdal 2019
Gry Fuglestveit Bløchlinger Kommunevalgt Notodden 2019
Harald Særsland Fors. Innsk. Hjartdal 2018
Tore Gunnar Bratsberg Fors. Innsk. Hjartdal 2020
Mona Gundersen Fors. Innsk. Sauland 2018
Anne Karin Bakka Hagen Fors. Innsk. Tuddal 2019
Harald K. Nisi Fors. Innsk. Gransherad 2020
Aud Hegna Finnekåsa Fors. Innsk. Gransherad 2018
Terje Hegna Fors. Ansatt 2020
Kristin Wåle Fors. Ansatt 2019
Jan Egil Skårdal Fors. Ansatt 2021
Frank Isaksen Fors. Ansatt 2019
Helge Granlund Fors. Egenkapitalbeviseier 2021
Per Christian Voss Fors. Egenkapitalbeviseier 2021
Tone Gyrid Hovde Fors. Egenkapitalbeviseier 2019
Lars Haugen Fors. Egenkapitalbeviseier 2019
Varamedlemmer
Torgeir Fossli Kommunevalgt Notodden 2019
Camilla Djupedal Krosshus Kommunevalgt Hjartdal 2019
Joar Lofthus Fors. Innsk. Sauland 2018
Inger Øya Grøgård Fors. Innsk. Tuddal 2018
Anne Tone Larsen Fors. Ansatt 2018
Reidun Hagen Fors. Ansatt 2018
Linda Velta Fors. Ansatt 2018
Morten Vestli Fors. Ansatt 2019
Per Langedok Fors. Egenkapitalbeviseier 2021
Anne Marie Søvde Fors. Egenkapitalbeviseier 2021