Navn Funksjon På valg
Bengt Halvard Odden Kommunevalgt Hjartdal 2024
Gry Fuglestveit  Kommunevalgt Notodden 2024
Harald Særsland Innskytervalgt 2022
Trond Bakken Innskytervalgt 2024
Mona Gundersen Innskytervalgt 2022
Anne Karin Bakka Hagen Innskytervalgt 2023
Eyvind Fjelle Innskytervalgt 2024
Aud Hegna Finnekåsa Innskytervalgt 2022
Terje Hegna Ansattvalgt 2024
Kristin Wåle Ansattvalgt 2023
Jan Egil Skårdal Ansattvalgt 2025
Frank Isaksen Ansattvalgt 2023
Bjarne Berge Egenkapitalbeviseier 2025
Per Christian Voss Egenkapitalbeviseier 2025
Tone Gyrid Hovde Egenkapitalbeviseier 2023
Lars Haugen Egenkapitalbeviseier 2023
Varamedlemmer
Torgeir Fossli Kommunevalgt 2024
Kari Beate Holm Hovde Kommunevalgt 2024
Anne Skaug Nisi Innskytervalgt 2022
Audun Dølen Innskytervalgt 2022
Ingebjørg Darrud Ansattvalgt 2023
Heidi Hovde Skårnes Ansattvalgt 2022
Viggo Wahl Pedersen Fors. Egenkapitalbeviseier 2025
Anne Marie Søvde Fors. Egenkapitalbeviseier 2025

 

Forstanderskapets leder: Tone Gyrid Hovde
Forstanderskapets nestleder: Eyvind Fjelle

 

Valgkomite  
Lars Sune Haugen - leder
Trond Bakken
Bengt Halvard Odden
Frank Isaksen

 

Bankens instruks for innskytervalg