HjartdalBanken har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med de lokale lag, organisasjoner, kultur- og idrettsliv.
I løpet av bankens over 120-årige historie har mange lag og foreninger nytt godt av mangfoldige kroner i tilbakeføring til lokalmiljøet. Hvert år gir vi store summer tilbake til lokalsamfunnet.

Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode. Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten. Vi er glade for at vi kan gi disse betydelige bidragene i oppbyggingen og utviklingen av en svært viktig del av lokalsamfunnets mangfold.
Vi ser det som en viktig rolle å kunne støtte lokale lag og foreninger. Aller helst skulle vi gitt til alle innenfor disse kategoriene, men vi må prioritere mellom alle de søknadene som kommer. Aktiviteter rettet mot barn og unge vil være prioritert. 

Hvem kan søke
Alle lag og foreninger innenfor Hjartdal, Notodden eller Kongsberg kommune kan søke midler til aktiviteter, arrangementer, utstyr og/eller ordinær drift av laget/foreningen.

Hvordan søke
Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må sende inn søknadsskjema.

Kriterier for tildeling
Tiltaket må være åpent
Tiltaket må være ideelt
Tiltak innen barne- og ungdomsarbeid skal prioriteres.
Tiltaket skal være lokalt, dvs. innenfor Hjartdal, Notodden eller Kongsberg kommune.
Tiltak innenfor det offentliges område kan komme i betraktning når formålet ligger innenfor det allmennyttige


Gavekomiteen skal ta hensyn til aktivitetsnivå i foreningen som søker om gavemidler, og dette skal være en del av tildelingsgrunnlaget når de bestemmer beløp for tildeling.

Her kan se hvem som har mottatt støtte: Mottakere gavemidler 2020
Ha du et prosjekt nå i 2020 du ønsker støtte til kan du sende en epost til oss.