Hjartdal og Gransherad Sparebank har historie tilbake til 1898, da Hjartdal Sparebank ble stiftet. Helt siden 1909 har banken også hatt sitt virke i det som i dag er Notodden Kommune. Dette året ble Gransherad Sparebank etablert i det som den gang var Gransherad Kommune. Det var økonomisk oppsving med vekst i næringsliv og handel som gjorde at behovet for bank vokste frem.  I 1994 fusjonerte Gransherad Sparebank med Hjartdal Sparebank, og endret navn til Hjartdal og Gransherad Sparebank.   

I 1999 etablerte vi avdelingskontor på Notodden og i 2006 åpnet vi nytt avdelingskontor på Kongsberg. Disse etableringene har gitt banken den nødvendige vekst, for å bevare egen selvstendighet som lokal bank.

Vi er i dag en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg. Som liten selvstendig bank er eierskapet og samarbeidet gjennom Eika alliansen avgjørendefor bankens utvikling. Sammen med 74 andre lokalbanker er vi i stand til å være konkurransedyktig på produkter og løsninger. I den digitale hverdag må vi være i forkant som lokalbank. Gjennom samarbeidet i Eika kan vi tilby vel så gode løsninger som storbankene. For å kunne ha en mest mulig effektiv markedsføring og tilpasning til nye digitale flater valgte vi i 2015 å endre profilnavn og logo.HjartdalBanken med stor B i banken skal profileres og passer godt med hva vi heter på folkemunne. Eiketreet ble vår nye logo. 

Flere og flere kunder ordner seg via selvbetjentetjenester. Mange nye digitale møtepunkter presenteres. Vi i HjartdalBanken tror likevel at det er en verdi for kunden å kjenne seg igjen og bli gjenkjent. Vi vil bidra til fortsatt vekst og utvikling av by og næringsliv i fremtiden. 


Oppsummert kommer det klart til uttrykk i bankens visjon: Den beste banken for levende og aktive lokalsamfunn og vår forretningside: Vi er en lokalbank som tilbyr kundene både moderne og digitale bankløsninger og helhetlig, personlig kunderådgivning. Gjennom god bankdrift og aktiv kundeomsorg skal vi skape verdier for lokalsamfunnet.