Prisliste

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Boliglån - priser

Priser på lån for privatkunder

Vi vurderer alltid hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko. 

Har du spørsmål om fastrente ta kontakt med din rådgiver i banken.

Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker banken i det daglige.

Smålån - priser

Billån - priser

Lån til andre kjøretøy og båt - priser

Betaling - priser og betingelser

Kredittkort - priser

Sparing  - priser og betingelser

Sparing i fond - priser

Innskudd  - priser og betingelser

Forsikring - priser

Bedrift

Betaling - priser og betingelser

Øvrige priser

Betingelser på finansiering, innskudd, leasing og forskring avhenger av bedriftens økonomi og type virksomhet.

Kontakt oss for tilbud!

tlf. 35 02 84 00 post@hjartdalbanken.no 

Sammenlign priser

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen