Når du søker boliglån tar vi en helhetsvurdering av økonomien og livssituasjonen din. Det er hovedsakelig to ting som vurderes: egenkapital og betjeningsevne.

Egenkapital
Kravet om egenkapital er 15 prosent ved kjøp av bolig. Har du sikkerhet i annen eiendom eller har en kausjonist/medlåntaker til lånet kan vi imidlertid fravike kravet til egenkapital.

Betjeningsevne

Kravet til betjeningsevne vurderes ut ifra hvor mye økonomien din tåler ved for eksempel rentestigning. Vi gjør en helhetsvurdering av betjeningsevnen din basert på faktiske inntekter og utgifter, forventet inntektsutvikling, siste skattemelding, tidligere lønnsslipper og eventuelle ekstrainntekter.

 

Muligheten for utleie av rom/hybel og andre inntektsmuligheter teller positivt

Skaff et finansieringsbevis

Finansieringsbeviset er en garanti fra oss som bekrefter hvor mye du kan låne. Det bør du derfor alltid ha før du går inn i en budrunde. Søk finansieringsbevis.