Hvem gjelder dette?

Bankene er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med kundeforhold.

Vi må ha oppdatert legitimasjon av alle våre kunder. Uansett om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold hos oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er nå lovpålagt å innhente legitimasjon av sine kunder for at man rett og slett skal være sikker på at «du er du».

Dette betyr at du som kunde må komme innom banken med gyldig legitimasjon.

De av våre kunder som må fremvise oppdatert legitimasjon vil motta en melding/SMS fra oss om dette.  Dersom du likevel har et ærend hos oss før du eventuelt blir kontaktet, må du gjerne ta med passet ditt slik at vi får sjekket at legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.

Hvor kan jeg få ordnet dette?

Du kan når som helst i åpningstiden komme innom banken enten i Sauland, på Notodden eller i Kongsberg med passet.
Vi har åpent man-fredag kl.09 – 15.

I tillegg kommer vi til å ha utvidet åpningstider i Sauland og Notodden følgende dager: Torsdag 15., 22. og 29 august kl. 09-19

 

Gyldig legitimasjon

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med pass. Har man ikke pass kan man legitimere seg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort (BankID krever pass). Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato. Nødpass godtas ikke.

Dersom du har barn som er kunder i banken, er det fint om du tar med deres pass også.

 

Hvor raskt må jeg komme innom?

Vi ønsker at du kommer snarest mulig og innen 31. august

  

Sende pass digitalt

Du kan sende bekreftet kopi av passet ditt på sikker kommunikasjon til oss. Dette gjør du i nettbank; logg inn og velg «kontakt oss» (nederst i menyen til venstre). Klikk på de 3 strekene oppe til høyre, og velg «ny melding». Så laster du opp kopien av passet og sender inn. Dette er helt trygt.

Husk at passet må være bekreftet! 
Det er myndighetskrav til hvem som kan attestere rett kopi og hvilken informasjon en attestering skal inneholde:

Følgende instanser kan attestere rett kopi av passet ditt:
- Politi, domstol og NAV
- Advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere
- Andre norske banker

Følgende informasjon må være påført attestasjonen av kopi av passet ditt:
- Dato
- Navn på den som har attestert og vedkommende sin signatur
- Stempel

 

Har du spørsmål, kontakt oss på post@hjartdalbanken.no