Gaver

Hvert år deler vi ut en del av overskuddet til allmennyttige formål.

Hvem kan motta gave?

For å motta gaver fra HjartdalBanken bør tiltaket være til nytte for allmennheten, og aktiviteter for barn og unge prioriteres. Det skal også være knyttet til et lag eller forening i våre nærmiljø, og det er krav om organisasjonsnummer

Utvikling av lokalsamfunn

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

Lokalverdi

Har du en god ide til et prosjekt, men mangler penger?

Sponsing

I tillegg til gaver til allmennheten er vi med som sponsor på veldig mye innenfor idrett, kultur og frivillighet. Les mer om sponsorvirksomheten vår her.