Investor

Års- og kvartalsrapporter, informasjon om egenkapitalbevis, låneavtaler obligasjonslån og Pilar-3 rapporter.

Annerledersåret 2020

2020 har vært utfordrende med pandemi og mye usikkerhet. Det til tross, leverer banken et sterkt resultat.

Kjøp av egenkapitalbevis?

Alle henvendelser om kjøp og salg av egenkapitalbevis sendes til egenkapitalbevis@norne.no eller ved å kontakte Norne Securities på tlf 55 55 91 30. For å kjøpe eller selge egenkapitalbevis gjennom Norne må man ha en avtale om aksjehandel. Dette oppretter du i nettbank. Hvis du ikke har kundeforhold i banken kan du opprette aksjehandelsavtale på www.norne.no. Skjema for kjøp og salg av Egenkapitalbevis i Hjartdal og Gransherad Sparebank finner du her.

Informasjon om egenkapitalbevis

Pilar 3

Kapitalkravsforskriften forplikter banken med hensyn til å offentliggjøre informasjon. Forskriften er primært rettet mot beslutningstakere som benytter seg av finansiell informasjon om HjartdalBanken. Det er krav om at denne informasjonen skal offentliggjøres på nett. HjartdalBanken sine Pilar 3 rapport lages med henblikk både på å tilfredsstille Kapitalkravsforskriftens informasjonskrav, men også på å gi best mulig informasjon om bankens risiko- og kapitalstyring.

Hjartdal og Gransherad Sparebank inngår stor og viktig avtale som reduserer kostnadene og styrker bankens konkurransekraft

HjartdalBanken har sammen med de andre bankene i Eika Alliansen inngått en avtale med IT-leverandøren TietoEvry. 

Børsmeldinger

Informasjon om banken på NewsWeb, Oslo Børs