Investor

Års- og kvartalsrapporter, informasjon om egenkapitalbevis, låneavtaler obligasjonslån og Pilar-3 rapporter.
bygningsfasade

Årsrapport 2021

2021 ble et godt år for Hjartdal og Gransherad Sparebank 

Kjøp av egenkapitalbevis?

Alle henvendelser om kjøp og salg av egenkapitalbevis sendes til egenkapitalbevis@norne.no eller ved å kontakte Norne Securities på tlf 55 55 91 30. For å kjøpe eller selge egenkapitalbevis gjennom Norne må man ha en avtale om aksjehandel. Dette oppretter du i nettbank. Hvis du ikke har kundeforhold i banken kan du opprette aksjehandelsavtale på www.norne.no. Skjema for kjøp og salg av Egenkapitalbevis i Hjartdal og Gransherad Sparebank finner du her.

Informasjon om egenkapitalbevis

Pilar 3

Kapitalkravsforskriften forplikter banken med hensyn til å offentliggjøre informasjon. Forskriften er primært rettet mot beslutningstakere som benytter seg av finansiell informasjon om HjartdalBanken. Det er krav om at denne informasjonen skal offentliggjøres på nett. HjartdalBanken sine Pilar 3 rapport lages med henblikk både på å tilfredsstille Kapitalkravsforskriftens informasjonskrav, men også på å gi best mulig informasjon om bankens risiko- og kapitalstyring.

Hjartdal og Gransherad Sparebank inngår stor og viktig avtale som reduserer kostnadene og styrker bankens konkurransekraft

HjartdalBanken har sammen med de andre bankene i Eika Alliansen inngått en avtale med IT-leverandøren TietoEvry. 

Børsmeldinger

Informasjon om banken på NewsWeb, Oslo Børs