Informasjon om egenkapitalbevis

Kjøp av egenkapitalbevis?

Alle henvendelser om kjøp og salg av egenkapitalbevis sendes til egenkapitalbevis@norne.no eller ved å kontakte Norne Securities på tlf 55 55 91 30. For å kjøpe eller selge egenkapitalbevis gjennom Norne må man ha en avtale om aksjehandel. Dette oppretter du i nettbank. Hvis du ikke har kundeforhold i banken kan du opprette aksjehandelsavtale på www.norne.no. Skjema for kjøp og salg av Egenkapitalbevis i Hjartdal og Gransherad Sparebank finner du her.

Hjartdal og Gransherad Sparebank inngår stor og viktig avtale som reduserer kostnadene og styrker bankens konkurransekraft

HjartdalBanken har sammen med de andre bankene i Eika Alliansen inngått en avtale med IT-leverandøren TietoEvry. 

Endring i disponering av overskudd 2019

Koronakrisen fører til at banken endrer disponering av overskudd for 2019

Utbytte 2019

HjartdalBanken hadde i 2019 et resultat etter skatt på 36,789 MNOK. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,74 prosent. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet utgjør 4,193 MNOK og av dette utbetales 2,4 MNOK som utbytte til eiere av egenkapitalbevis og 1,793 MNOK overføres utjevningsfond. Kontantutbytte per egenkapitalbevis utgjør kr. 6,00 og er beregnet utbetalt 08.april 2020.

Utdeling av gavemidler for 2019 er avsatt med 1,0 MNOK.
Søknad fra lokale lag og foreninger kan mottas fram til 01.05.2020.


 

Pilar 3

Kapitalkravsforskriften forplikter banken med hensyn til å offentliggjøre informasjon. Forskriften er primært rettet mot beslutningstakere som benytter seg av finansiell informasjon om HjartdalBanken. Det er krav om at denne informasjonen skal offentliggjøres på nett. HjartdalBanken sine Pilar 3 rapport lages med henblikk både på å tilfredsstille Kapitalkravsforskriftens informasjonskrav, men også på å gi best mulig informasjon om bankens risiko- og kapitalstyring.

Børsmeldinger

Informasjon om banken på NewsWeb, Oslo Børs